čErVená MiesTnosť...x)

čErVená MieStnoSť....x)

30. března 2009 v 16:35
258HeRečQy → KráSne a TaLenTovAné HerEčQy x)

258HeRcI → TaLeNtOvaNý HerCi

258SpeváčQy → MaJuuu NáádHErný HlásoQ

258SpeVáci → aj oNi x)


 
 

Reklama
Emoticône Pac Man 5 ↓↓ SoM čLenoM!!! ↓↓Emoticône Pac Man 5