Březen 2009

FasHiOn...x)

30. března 2009 v 20:02 FashioN
T-ShiRtS x) → tričEnqá nice

šoRtQy... → oMg ja ix žeReM xD

SuQničQy → tje moc v LásqE neMám =D

SVetRíQy & BunDičQy → Brrr zimááá

KráSne DoPLňQy → mooDnE doPlňQy tutooQ

DžíNsiQy → ááUč..fákT BtfL!!!

BoTičQy & PaPučQy → aj Na nožičqáCh musí NiečO byť x)

šiLtofQy a kLobúčiQy →aj hLavičQa je PodsTatná...

SpoDná BieLizEň → Huups =D

TašTičQy → TreNdy

PlauočQy → Do Wodýý x)

GirLs anD nOboDy oTheR

30. března 2009 v 19:53 GirLs and nobody other...
sldiiii NašA KráSa → my SmE bTfL x)

sldiiii XaLani... → KecY o ChLapčeQoch x))

sldiiii FasHiOn...x) → našA náDhern8 modá...

sldiiii RaDy & HeLp... → poRadím, Pomôžem..=) ak budeš chieť samozreJme

sldiiii
MysTeRy... → Ouuuhh, bojíím sa

sldiiii
Trapasy → Ježíš, to je ale trapas!!! (naše slávne trapasy)OtHerS ThiNgS

30. března 2009 v 19:42 OtHerS ThiNgs
NudE VsTuP PríSNe ZakáZaný !!! → TuToq NudA Nemá čo roBiť...aK ju tam niekEdy zbaDám, Do sMrTi buDe LutovAť =DD

KôŠ... → KRaviNqy ktoRé sa inDe nevošLi...

MusiC → ♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 4eWeR musIc

FiLmY → RôZne ZnáMe TriLLery, BesTseLLery...jednoduxo FiLmY

iCq → Aj sI QjU...VšeTqo o nom..Kydy atd.. x)

i Am...!!!

30. března 2009 v 19:35 I am
My DeNNíčeQ → maj DijAry...=) čo robíím

My PhoToS → MojE foTečQy....buDetE sA čudOvať..x)


čErVená MieStnoSť....x)

30. března 2009 v 16:35 čErVená MiesTnosť...x)
258HeRečQy → KráSne a TaLenTovAné HerEčQy x)

258HeRcI → TaLeNtOvaNý HerCi

258SpeváčQy → MaJuuu NáádHErný HlásoQ

258SpeVáci → aj oNi x)HerNé CenTruM

30. března 2009 v 16:29 HernNé CenTruM
913VideJqá → čekNi too..no tq =D

913FuNNy PicTíQy → tie pictíqy nemaju xybu x)

913GirLs and nobody OthEr... → xaLanom vsTuP príSne ZakáZaný... x)

913ReťAzáQy → no čo povedaž... ReťAzáčQy

913TesTs x) → niake Iq???

913SúťAžQy → zasuuťažte si...SamoZrEjMe ak chcete x)

913OtHerS__ThiNgs → OsTatNé HovAdiNqy


SveT ZáZraKov

30. března 2009 v 16:19 SveT záZrakoV
tharrows.gif image by Salisko ZrejMe piXelQy → TutoQ buduu asi Pixii, abo?

tharrows.gif image by Salisko AvatárQy → tu Su tjE kráSne AvušQy

tharrows.gif image by Salisko CoLorFuLLs x) → JééJ to Su kRásNe CoLorS

tharrows.gif image by Salisko DoubLe PictííQy → to Suu tjE DvoJiTé PictííQy...jééj

tharrows.gif image by Salisko PictíQy na téMičqu → no dááJ už tU téMu x)

tharrows.gif image by Salisko AniMačQy → aNimáCije

tharrows.gif image by Salisko KusovQy → IbA za Jeden Kusoq

tharrows.gif image by Salisko NápiSqY → čo je taM napíSané?? =o

tharrows.gif image by Salisko PríšErQy → omG ja sa boJíím


RecEpCia...

30. března 2009 v 16:09 Recepčná HaLa
i Am !!! → Maj LAjF

AboUt bLoG... → o bLoguu???


RuLeS → PraViDlá MusIa byť =)

Emoticône Pac Man 5 ↓↓ SoM čLenoM!!! ↓↓Emoticône Pac Man 5